Aplicació

El projecte de conservació de l'aigua és una part important de l'economia i la infraestructura, que té un paper insubstituïble en la seguretat del control d'inundacions, la utilització dels recursos hídrics, el tractament i la depuració d'aigües residuals.La seguretat del processament del subministrament d'aigua és vital per a la indústria moderna de l'aigua.

Una central elèctrica (central nuclear, eòlica, solar, etc.) que converteix l'energia bruta (per exemple, hidràulica, vapor, gasoil, gas) en electricitat per utilitzar-la en instal·lacions fixes o en el transport.

El petroli i el gas són l'energia bàsica de diverses indústries.L'extracció, processament i distribució requereix protocols i procediments complicats.Aquestes operacions i procediments tenen un potencial perillós, per tant, requeririen una regulació i estàndards molt estrictes per als equips.

Com la política nacional indica que la indústria de la construcció naval hauria d'estalviar energia i reduir les emissions, i reduir la contaminació ambiental.S'han instal·lat grans quantitats de vàlvules automatitzades en vaixells grans i mitjans, la qual cosa redueix la intensitat de treball de la tripulació i el personal.Altres vaixells aplicables són el vaixell de passatgers/càrrega, el vaixell de càrrega general, el vaixell portacontenidors, el vaixell de càrrega RO-RO, el granelero, el transportista de petroli i el transport de gas líquid.

A la indústria general HVAC, química farmacèutica, fabricació de vaixells i submarins, acer, paper i altres camps es poden personalitzar segons les necessitats de les solucions i serveis òptims.